Woorden van betekenis

Schrijfopdracht 3

Als je alleen bent is het stil om je heen. Niet helemaal stil natuurlijk, buiten hoor je altijd wel ergens een vogel of auto en ook in huis zijn er allerlei kleine geluiden. Maar toch, er is stilte – als je die tenminste niet verdrijft met de radio, tv of de muziek in je ‘oortjes’.

Alleen zijn vraagt je als het ware om bevriend te raken met stilte, om je eigen manier te vinden om met de stilte om te gaan.

Hoe ga jij om met stilte? Is het vaak stil om je heen of heb je meestal de radio aan of staat er een muziekje op?

Schrijf hier 10 minuten over.