Woorden van betekenis

Schrijfopdracht 3

Aanraken

Kijk naar deze foto. Wat zie je? Waar denk je aan? 
Schrijf hier 10 minuten over.